Dodano produkt do koszyka

Ustawa o muzeach. Komentarz

ebook

Ustawa o muzeach. Komentarz

Andrzej Matan, Irena Lipowicz, Kamil Zeidler, Paulina Gwoździewicz-Matan, Ziemowit Cieślik, Iwona Gredka-Ligarska

Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA

Cena: 118.00 zł 106.00 brutto

Format:
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł brutto
Opis produktu
Komentarz zawiera szczegółową wykładnię przepisów ustawy o muzeach wraz z szerokim przywołaniem orzecznictwa i poglądów doktryny. Autorzy objaśniają genezę poszczególnych regulacji, wskazują na trudności interpretacyjne oraz rozbieżności wykładni. Przedstawiają przy tym własne poglądy na wiele kwestii dotychczas spornych lub niedostatecznie wyjaśnionych, jak pojęcie „muzeum”, status pracowniczy osób zatrudnionych w muzeach i sposoby tworzenia muzeów.


Autorzy, znakomici przedstawiciele nauki i praktyki, są specjalistami z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego oraz prawa ochrony dziedzictwa kultury i prawa muzeów.„Cenną zaletą wszystkich objaśnień przepisów ustawy jest wskazywanie na ich genezę oraz kolejne przekształcenia, na trudności interpretacyjne, a szczególnie występujące rozbieżności w wykładni niektórych przepisów oraz proponowanie optymalnego sposobu ich stosowania”.
Ze wstępu prof. dr. hab. Stanisława Waltosia

„Walory pragmatyczne opiniowanego komentarza nie wyczerpują się w jego funkcji poznawczej dla praktyki stosowania ustawy o muzeach, lecz wykraczają poza ten ściśle praktyczny wymiar ze względu na funkcje i znaczenie muzeów jako kulturowego i naturalnego dziedzictwa ludzkości w procesie budowania tożsamości narodowej w cywilizacyjnym kontekście europejskim i światowym”.
Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja WróblaPublikacja zainteresuje nie tylko prawników praktyków: radców prawnych, adwokatów, sędziów i prokuratorów, którym będzie przydatna w wyjaśnianiu zagadnień praktycznych, lecz także muzealników, historyków sztuki czy kuratorów wystaw muzealnych.

Tytuł
Ustawa o muzeach. Komentarz
Autorzy
Andrzej Matan, Irena Lipowicz, Kamil Zeidler, Paulina Gwoździewicz-Matan, Ziemowit Cieślik, Iwona Gredka-Ligarska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8246-236-4
Seria
Komentarze praktyczne
Rok wydania
2021
Liczba stron
520
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9
Wstęp | str. 17
Stanisław Waltoś
USTAWA z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach | str. 23
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 25
Art. 1. [Pojęcie muzeum] | str. 56
Art. 2. [Zadania muzeum] | str. 90
Art. 3. [Zakres działania muzeum] | str. 108
Art. 4. [Stosowanie do muzeów przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej] | str. 112
Rozdział 2. Organizacja muzeów | str. 119
Art. 5. [Organizatorzy muzeów] | str. 119
Art. 5a. [Łączenie muzeów] | str. 157
Art. 5b. [Wykaz muzeów] | str. 162
Art. 6. [Statut muzeum] | str. 166
Art. 6a. [Zadania ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego] | str. 184
Art. 6b. [Medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”] | str. 192
Art. 7. [Rada do Spraw Muzeów] | str. 198
Art. 8. [Nadzór nad muzeami; zakaz działalności muzeum] | str. 205
Art. 9. [Działalność gospodarcza prowadzona przez muzeum] | str. 229
Art. 10. [Wstęp do muzeów] | str. 238
Art. 11. [Rada muzeum] | str. 246
Art. 12. [Kolegia doradcze] | str. 258
Rozdział 3. Muzeum rejestrowane | str. 262
Art. 13. [Państwowy Rejestr Muzeów; wpis do Rejestru] | str. 262
Art. 14. [Skreślenie muzeum z Rejestru] | str. 271
Art. 15. [Forma rozstrzygnięć w sprawie wpisu i skreślenia z Rejestru] | str. 276
Art. 16. [Powierzenie radzie powierniczej uprawnień ministra] | str. 279
Art. 17. [Powierzenie radzie powierniczej uprawnień organu administracji rządowej lub organu jednostki samorządu terytorialnego] | str. 282
Art. 18. [Rada powiernicza a rada muzeum] | str. 284
Art. 19. [Skład rady powierniczej] | str. 285
Art. 19a. [Zwrot kosztów przejazdów oraz wynagrodzenie za udział w posiedzeniu rady powierniczej] | str. 288
Art. 20. [Prawo pierwszeństwa i prawo pierwokupu] | str. 293
Rozdział 4. Muzealia | str. 315
Art. 21. [Definicja muzealium] | str. 315
Art. 22. [Obowiązek prowadzenia inwentarza muzealiów stanowiących własność muzeum] | str. 324
Art. 23. [Zamiana, sprzedaż, darowizna muzealium] | str. 324
Art. 24. [Skreślenie muzealium z inwentarza] | str. 337
Art. 25. [Opłaty za przygotowanie i udostępnianie zbiorów] | str. 345
Art. 25a. [Utrwalanie i przechowywanie wizerunków muzealiów na informatycznych nośnikach danych] | str. 358
Art. 26. [Postępowanie z muzealiami w przypadku likwidacji muzeum samorządowego] | str. 372
Art. 27. [Postępowanie z muzealiami w przypadku likwidacji muzeum państwowego] | str. 379
Art. 28. [Wpis muzealiów do rejestru zabytków] | str. 382
Art. 29. [Przenoszenie muzealiów poza teren muzeum] | str. 384
Art. 29a. [Wywóz muzealiów niebędących zabytkami za granicę] | str. 391
Art. 30. [Wyłączenie muzealiów spod egzekucji] | str. 397
Art. 30a. [Ograniczenie dostępu do informacji służących zapewnieniu bezpieczeństwa muzealiom] | str. 399
Art. 31. [Stosowanie przepisów o ochronie narodowego zasobu archiwalnego oraz przepisów regulujących zasady zbywania mienia komunalnego] | str. 405
Art. 31a. (uchylony). | str. 408
Rozdział 4a. Ochrona prawna rzeczy ruchomych o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej wypożyczonych z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | str. 409
Art. 31a. [Objęcie ochroną prawną] | str. 409
Art. 31b. [Wniosek o objęcie ochroną prawną] | str. 423
Art. 31c. [Informowanie o wwiezieniu na terytorium RP i wywiezieniu z terytorium RP rzeczy ruchomej objętej ochroną prawną] | str. 432
Art. 31d. [Informacja o ustaniu ochrony prawnej] | str. 433
Art. 31e. [Ewidencja rzeczy ruchomych objętych ochroną prawną] | str. 435
Rozdział 5. Pracownicy muzeów | str. 438
Art. 32. [Zawodowa grupa muzealników] | str. 438
Art. 32a. [Wymagania kwalifikacyjne stawiane muzealnikom] | str. 458
Art. 32b. [Specjaliści w zawodach dotyczących działalności muzealniczej] | str. 464
Art. 32c. [Wymagania kwalifikacyjne stawiane specjalistom w zawodach dotyczących działalności muzealniczej] | str. 466
Art. 33. [Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni] | str. 469
Art. 33a. [Stwierdzanie kwalifikacji wymaganych na poszczególnych stanowiskach w muzeach] | str. 471
Art. 33b. [Dorobek zawodowy] | str. 475
Art. 33c. [Zaświadczenie o posiadaniu albo o braku posiadania dorobku zawodowego] | str. 479
Art. 33d. [Komisja kwalifikacyjna] | str. 480
Art. 34. [Etyka muzealnicza] | str. 482
Rozdział 5a. Przepis karny | str. 492
Art. 34a. [Przestępstwo wywozu muzealium za granicę bez pozwolenia] | str. 492
Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe | str. 496
Art. 35–38. | str. 496
Art. 39. | str. 496
Art. 40. | str. 496
Bibliografia | str. 497
Orzecznictwo | str. 515
Autorzy | str. 519
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty podobne

Kontakt

KSIĘGARNIA DOMOWA S.C.
Ul. Giełdowa 7D/10
78-100 Kołobrzeg
NIP: 671-15-85-624

94/354 79 39 pon.-pt. 10-18, sobota 10-14
biuro@domowa.osdw.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.